Basını Bilgilendirme

Basını Bilgilendirme
23.09.2021
252
A+
A-

TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi, Muğla’nın doğal güzelliklerini ve yaşam alanlarını tehdit eden politikalara karşı verdikleri hukuk mücadelesine ilişkin basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Mimarlar Odası Muğla Şube Başkanı İlhan Erkanı, özelleştirme ve imar değişikliği politikalarına karşı sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi. Tek kalemden çıkan imar kararlarının geri dönüşü olmayan tahribatlar oluşturabileceğini belirten Erkanı, “kentimiz ve bölgemiz Türkiye’nin bir yüzük taşı. Bu yüzük taşı her taraftan cazibesine kapılmış iyi kötü buraya talep artmış durumda. İnsanlar, uluslararası kuruluşlar buralarda kendilerine göre bir şekilde yapılanmaya veya turistik tesislerkurmaya geliyorlar. Tabi onlar bunu kar amacıyla yaparken bu sefer burada yüzyıllardır yerleşip bu habitatın meyvesini yiyen, halk bu konuda son derece hassas olarak buradaki habitat bozulmasına bir şekilde karşı çıkıyor. Bu karşı çıkış hukuk kanalıyla oluyor tabiki. Hukuk kanalıylaolması bizim burada haklılığımızı vede bizi bir takım başka alanlara sevk etmek veya oraya çekmek isteyenlerindeönüne ket vuruyor. Biz davamızı hukuk tarafından yürütüyoruz. Sonuna kadar bu işin peşindeyiz” dedi.

40’a yakın dava açıldı

Oda olarak 40’a yakın dava açtıklarını aktaran Mimarlar Odası Muğla Şubesi Hukuk Müşaviri Av. Didem Alaca, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden sonra bu mücadeleyi yoğun şekilde yürüten bir kurum olduklarını vurguladı. Hukuk Müşaviri Av. Didem Alaca, Mimarlar Odası Muğla Şubesi Haziran-2021 Davalar ve Hukuki Süreçler Bültenini açıkladı:

1) OKLUK KOYU ( Yapılan 2. Sit Değişikliği ve ÇDP Planları Hk)
Cumhurbaşkanlığı Konukevi’nin de bulunduğu Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla ili Marmaris ilçesi Okluk Koyu Mevkii’ne ilişkin davalarımız;
1.1. Okluk Koyu 2. Sit Değişikliği Davası: 2020-Şubat ayında söz konusu Okluk Mevkiini de içine alan alanda tekrar SİT değişikliğine gidilerek “Mutlak Koruma Alanı ve Nitelikli Koruma Alanı” olan bölgenin “ Doğal- Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrol Kullanım Alanı” olarak tesciline karar verilmiş ve statü düşüklüğüne yol açılmıştır. Buna karşı açtığımız dava devam etmekte olup bilirkişi incelemesi yapılmış ve rapor lehimize gelmiştir. Sit değişikliğinin yapılmaması gerektiği bilirkişilerce belirtilmiştir. Henüz karar verilmiş değildir.
1.2. Okluk Koyu 2. ÇDP Değişikliği İptal Davası: Sit değişikliğine dayalı olarak yapılan ÇDP Değişikliği işleminin iptali için açtığımız davada,bilirkişi incelemesi yapılmış ve rapor aleyhimize düzenlenmiştir. Yapılan ÇDP değişikliğinin uygun olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Devam etmekte olan davamızda bu aşamada henüz verilmiş bir karar yoktur.

2) USULUK KOYU DAVALARI
Bodrum’da bulunan ve içerisinde tabiat parkının da yer aldığı Usuluk Koyu bölgesi ile ilgili değiştirilen imar planları, gelişme planları ve bunlara dayalı verilen yapı ruhsatları ve diğer idari işlemlere karşı Mimarlar Odası Genel Merkezi ile birlikte takip etmek üzere 2012 ve 2013’te açtığımız davalar kazanılmış ve planların iptallerine karar verilmişti. Daha sonra 2020 senesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı alanla ilgili olarak Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı Projesi onaylanarak, bu konuda “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı verildi. Mimarlar Odası olarak öncelikle bu projeye ,“ÇED Gerekli Değildir” kararına iptal için  ve ayrıca proje içerisinde yer alan işletme sözleşmesi için açtığımız davalarda, işletme sözleşmesi için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
3) FETHİYE TEKNE BAĞLAMA YERİ 
Fethiye Tuzla Mahallesinde bulunan Tekne Bağlama İskelesi Projesine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği tarafından açılmış davaya Mimarlar Odası Muğla Şubesi olarak müdahil olduk. Dava devam etmektedir.

4) KIZ MESLEK LİSESİ
Muğla’nın sembol binalarından olan ve Kültür Varlığı statüsünde bulunan ve halk arasında “Kız Meslek Lisesi” binası olarak bilinen yapıda Kültür Ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun vermiş olduğu karar doğrultusunda verilen restorasyon çalışmaları ile ilgili olarak dava açtığımız davada yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmiş olup, dava hala devam etmektedir.

5) AKYAKA REVİZYON İMAR PLANI
Muğla İli, Ula İlçesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akyaka Mahallesi Ve Kıyı Alanlarına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı iptali için dava açtığımız dava devam etm
ektedir.

6) AYDIN- MUĞLA İLLERİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlatılmış ve 18.09.2020 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları İmar Planı İdari İşlemlerinin İptali için açtığımız dava devam etmektedir.

7) KIYIKIŞLACIK YÜK TAŞIMA VE TAHMİL İSKELESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 20/11/2020 tarihli kurul toplantısında 10165 sayılı karar ile görüşülen Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mah. 394 Ada 649 Parsel ve önündeki Hazine Arazisi Üzerinde Yapılması Planlanan Yük Tahmil Ve Tahlil İskelesine ilişkin alınmış olan 23.09.2020 Tarih Ve 9863 Sayılı Kurul Kararının iptali için açtığımız dava devam etmektedir.

8) HİSARÖNÜNDE BULUNAN OTEL ALANI
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı Sınırları İçerisinde Hisarönü Mahallesi, Ergöz Mevkii, 170 nolu parselde Ttrizm alanı (Otel Alanı- D MARİS BAY otel) ve Rekreatif Alan Amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları için açtığımız dava devam etmektedir

9) DATÇA – KARGI KOYU İMAR DEĞİŞİKLİĞİ
Datça Kargı Koyu yani Datça Mahalllesi 2013 Parsel 1 Ada alana ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış ve 6 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1/100.000, 1/25.000 ölçekli ÇDP değişikliği 1/5.000 ve 1/1.000 imar ölçekli imar planları değişikliğine karşı TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak bugün yani 23.06.2021’de Danıştay’a yürütmeyi durdurma talepli dava açılmıştır.