ÖDENTİ ve BELGE HARÇLARI

2023 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2022 tarihli ve 48/13 sayılı kararı ile

1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 

İlk kayıt ödentisi                                                                            200,- TL

Yıllık üyelik ödentisi                                                                     960,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                           18.000,- TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                                18.000,- TL

Büro Tescil Belgesi ücret                                                             2.500,- TL

SM / SMB mühürü ücreti                                                            300,- TL

Kimlik kartı yenileme ücreti                                                       100,- TL

Üye tanıtım belgesi ücreti                                                           150,- TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti                                                        300,- TL;

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                               300,- TL;

Mimari Proje Mesleki Denetim ücreti                                       700,-TL;

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2023 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU