YÖNETİM KURULU

MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ 2022-2024 YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

SIRAGÖREVİADI-SOYADI
1BAŞKANSUAT SELVİ
2BŞK. YARD.DEFNE BENOL ERDOĞAN
3SEKRETER ÜYEGÜLDEN BİTER DURSUN
4SAYMAN ÜYEECE FETTAHLAR
5ÜYEARİF İSMET YILMAZ
6ÜYEGÖKHAN SAYGIN GÜNGÖR
7ÜYEÖYKÜ BECEREN