KOMİSYONLAR

VII. Dönem Soruşturma-Uzlaştırma Kurulu

Sema Kumyol RIDPATH
Cevat KALFA
Banu TOK
Burcu ERGİN
Erdoğan ÖZER

VII. Dönem Denetleme Kurulu

Atalay HASDEMİR
Tayfun AVCILAR
Güray KARABAĞLI
Ümit GÜNDOĞDU
Nail Erkut SÖYLEV (17.10.2018 e kadar)
Gülden BİTER (14.11.2018 den itibaren)

Şube MD/ÇED Danışma Kurulu

Oğuz DEVELİ
Bülent BARDAK
Ali İkram Söker
Öncü B. AVŞAR
Oğuz CAN
Çiğdem ÖZEL
Görkem ACAR

Rodos Danışma Kurulu

H.Ertuğrul ALADAĞ
Sinan AKTYURTLAKLI
Sema Kumyol RIDPATH
İlhan Erkanı
Selgün TÜRKÖZ
Güray KARABAĞLI

İmar ve Planlama Komisyonu

Ceren ÖZATA
Şendur OĞUZ
Ebru UYGUNOL
Mehmet YENİSU
Ulaş DURAL
Ferhat YAŞYERLİ
Arif ALBAN
Oğuz Can

Kültürel Miras Komisyonu

Fikret Ö. OĞUZ
Şendur OĞUZ
İlhan ERKANI
Öncü Başoğlan AVŞAR

Etkinlik Komisyonu

Buket CENGİZ
Beste BAKÇEK
Fulya POLAT
Beste YENİSU
Orhan ALADAĞ